O koronaviru


MUDr. Radkin Honzák:

Právě ve zlých dobách je nutné tuplovaně střežit právo! Z římského práva by nám nemělo zůstat jen následující poučení: „Soukromé zloděje poutají na doživotí do vězení a veřejní zloději chodí ve zlatě a purpuru.“ (Kató Starší: Řeči)

(v blogu pro Aktuálně)

Fotografie byla pořízena během procházky Paříží letos 12. března


Prof. Pavel Kolář, 

přednosta Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství 2, lf UK: „…mám na svém oddělení například řadu pacientů s těžkými následky boreliózy. A zaručuji vám, že kdyby o nich každý den informovali v televizi jako o koronaviru, tak se za chvíli většina lidí bude bát vyjít na louku nebo na zahradu za barákem. Dnes se bohužel směšují informace na úrovni dámských časopisů, jednotlivých marginálních zkušeností a neověřených informací z Číny až po informace, které mají opodstatnění ve vědeckých studiích, opírajících se o skutečné vědecké důkazy. A právě to pak smíchané dohromady zapříčiní strach, který se šíří.
Počkejte, najdu vám jeden krásný citát: ,Pro člověka není svobody, dokud nepřekoná svůj strach ze smrti. Ne však sebevraždou, u jeho překonání se nesmí vzdát sám sebe.´ Je to z Camusova deníku z roku 1943 a patří to k románu Mor. Pro dnešní dobu je to velmi aktuální čtení. Ukazuje nám, k čemu úzkost a strach často vede.
Za spoustu zdravotních problémů si můžeme sami. Vždyť dnes nejsou ohroženi pouze lidé staří a nemocní, ale také mladí lidé, kteří vlivem svého způsobu života mají těžkou obezitu, metabolický syndrom, cukrovku, jsou závislí na drogách. A proto mají zdevastovaný imunitní systém. Rozumným způsobem života, a to už od dětského věku, přitom můžeme dosáhnout mnohem větší rezistence - tedy jakési životní odolnosti a nezlomnosti. A to jak fyzické, tak psychické a sociální.
Dnes je jasné, že onemocnění bude mít mnoho druhotných dopadů vedle těch primárních zdravotních. Myslím, že řada procesů může být velmi ozdravných, a to třeba i v ekonomice. Možná to také pomůže se více zamyslet nad tím, jak zesílit vlastní integritu, jak posílit vlastní odolnost. A to nejen před viry, ale před vším, co naši lidskou, kulturní a duchovní identitu rozbíjí. Prostě že se přestaneme tolik zabývat hloupostmi, protože v důsledku blahobytu už jsme nevěděli, co si vymyslet…

(iSport.cz, Lukáš Tomek)


Komentáře