Tip na výlet: Kouřim a okolí

Městečko Kouřim má bohatou historii, i okolí je půvabné a procházku po okolí si užijete. Zmínky o tomto kraji se datují ještě před panováním Přemysla Otakara II.


Je tu nádherný kostel sv. Štěpána se zvony netypicky otočenými nahoru, kaple podle návrhu Jana Blažeje Santiniho, která měla zamezit ohnivým kruhům, které se tu zjevovaly po upálení pěti mnichů-cisterciáků. Na náměstí stojí pomník Prokopa Holého na paměť bitvy u nedalekých Lipan. 

Stará Kouřim je travnaté a částečně zalesněné návrší nad městem, po zbytcích hradiště vás provede naučná stezka. Na návrší je malá kaplička zasvěcená sv. Vítovi.

Už v mladší době kamenné, ve 4. tisíciletí před naším letopočtem, tu prý stála "rodová chata". Pověsti z pozdější doby souvisejí s Lechem, mladším bratrem praotce Čecha, který se od Řípu vydal dál a našel tuto zaslíbenou zemi. Zapálil velký oheň, který byl vidět i na Řípu, a vojvoda pojmenoval nové hradiště jak Kúřim.

Značenou cestou kolem Lechova kamene dojdete až k Libušinu jezírku, dnes bohužel vyschlému (obr. dole), u něhož prý byl posvátný háj.

Zatímco k Řípu proudí davy turistů - i když tam vlastně není nic zajímavého k vidění, ke Kouřimi, kde skončil Lech se svojí družinou, tolik lidí nemíří. 


Ale zimní procházkou v dobrém obutí si zlepšíte znalosti historie i kondici. A připomenete si tu i zfilmovanou knihu Karla Poláčka Bylo nás pět.

Jak do Kouřimi

Do Kouřimi se dostanete, samozřejmě kromě jízdy autem, i vláčkem, ale většinou se sem lidé dopravují autobusy – například z Prahy, z Českého Brodu i z jiných obcí ve východní části kraje.

Foto: autorka a Mapy.cz

Komentáře