Diabetes má desetina populace, ale co prediabetes? (1)

 

S cukrovkou se můžete potkat téměř v jakémkoliv věku - a bohužel se počet lidí, kteří si od lékaře vyslechnou tuto diagnózu, neustále zvyšuje.


V produktivním věku onemocnění většinou souvisí s genetickými předpoklady podpořenými nezdravým životním stylem. S prodlužující se délkou života zároveň narůstá i počet starších pacientů. Alarmující je, že nárůst se dá pozorovat i u těch nejmenších, u dětí do pěti let věku. Lidí, kteří by si měli pravidelně měřit hladinu glukózy a kompenzovat své onemocnění, bylo už v roce 2018 více než milion, tedy zhruba 10 procent populace, a současný trend vykazuje další růst. Je tedy důležité onemocnění předcházet již v mladším věku, a u stávajících pacientů pravidelné sledovat hladiny glukózy, což je spolu s vhodnou léčbou nezbytné.

Prediabetes je poslední varování

Prediabetes, stav před vznikem onemocnění, je obvykle odhalen náhodou při preventivních prohlídkách u praktického lékaře nebo jiného specialisty. Charakterizuje ho vyšší hladina cukru v krvi (nalačno se pohybuje mezi 5,6 až 6,9 mmol/l), která ale není dostatečně vysoká na to, aby splňovala kritéria pro diagnózu diabetu 2. typu. Zvýšená hodnota může mít různé příčiny, včetně genetických, ale u prediabetu se vesměs jedná o nezdravý životní styl spojený s obezitou. Přibližně u čtvrtiny případů se neprojeví žádné příznaky a pacient v tomto stadiu může zůstat po zbytek života. Až u poloviny prediabetiků se však do deseti let vyvine diabetes 2. typu.

Kdo je v riziku?

Do rizikové skupiny pro vznik prediabetu se řadí osoby starší 45 let a ti, kteří mají v rodině blízkého člověka s tímto typem diabetu nebo s kardiovaskulárním onemocněním. V  ordinacích lékařů rapidně narůstá i počet třicátníků, kterým je diagnostikována přímo cukrovka 2. typu. Zásadním rizikovým faktorem pro vznik prediabetu a rozvoj diabetu je sedavý životní styl, nulová nebo minimální fyzická aktivita a s ní spojená nadváha, obezita či vysoký tlak. Do rizikové skupiny se řadí i ženy s těhotenskou cukrovkou, anebo ty, kterým byl diagnostikován syndrom polycystických ovarií.Ve fázi prediabetu je důležité omezit všechny rizikové faktory, zejména snížit příjem cukrů a tuků, vyhýbat se alkoholu a cigaretám a pravidelně se hýbat. Optimální je alespoň třicet minut pětkrát v týdnu.

Prediabetici, kteří zhubli už o pět až sedm procent své tělesné hmotnosti, oddálili riziko cukrovky až o 58 procent.

Pokud se i přes veškerou snahu prediabetes promění v diabetes 2. typu, nebo je pacientovi některý z typů cukrovky v průběhu života diagnostikován přímo, čekají ho různé větší či menší změny v životě.  Kromě dodržování léčebného plánu stanoveného lékařem (většinou se jedná o dietní opatření, užívání léků, tzv. antidiabetik, či denně injekčně podávaný inzulin) je nedílnou součástí života s cukrovkou také pravidelné měření hladiny glukózy (viz další článek).

Zdroj informací a foto: www.freestylelibre.cz a pixabay

Komentáře