Svět je tvořen naší myslí

Jak myslíme, takoví jsme...

Není to jen soubor tisíciletími propracovaných cvičení, ale i možnost, jak díky ní zlepšit své duševní zdraví.


Jóga, pokud ji cvičíme delší dobu, nám umožňuje zdravě nahlížet na sebe sama, naučí nás otužilosti proti nepříznivým vlivům. Umí klidnit, odfiltrovat vnější nepříznivé vlivy, trénovat pozitivní myšlení, odstraňovat tzv. poruchy nálady a budovat síť dobrých vztahů kolem nás.

Odborníci chválí systém jógy i proto, že pomáhá budovat integritu osobnosti a zároveň i dostatečnou flexibilitu, která je v dnešním světě žádoucí a nutná.


Jak nám může jóga pomoci?

Cvičme jógu (klasickou jógu, která je uceleným systémem tělesných, mentálních, dechových a spirituálních technik, jako je třeba Systém Jóga v denním životě), v jejímž základu je obsažen princip „sannahana“, neboli odolnost a nezdolnost.

·        😄Nevyhýbejme se přiměřené zátěži a nepříjemnostem, ale zkoušejme je zvládat (každé zbytečné vyhnutí se oslabuje naši schopnost zvládat obtíže a posiluje náš strach z další zátěže).

·        😄Otužujme se (studená ranní sprcha, chození naboso v přírodě...), pěstujme sebedisciplínu, směřujme v životě od chaotičnosti k uspořádanosti a pravidelnosti (šetří to významně životní energii, kterou můžeme použít ke zvládání zátěže).

·        😄Mysleme a komunikujme pozitivně. Jak o světě přemýšlíme, takový jej máme.

·        😄Budujme své zdravé sebevědomí a sebepojetí. To je základ životní stability a odolnosti.

·        😄Posilujme své sociální a enviromentální zdraví. Jaký je můj vztah k druhým lidem, k životnímu prostředí, ke světu? Mám je rád, pečuji o ně?

·        😄Rozvíjejme svou spiritualitu (nemusí být svázána s žádným náboženstvím), vnímejme svou sounáležitost s celkem, respektujme to, co nás přesahuje.


V této těžké době může jóga hodně pomáhat, tvrdí J. E. Hermant H Kotalwar, velvyslanec Indické republiky v ČR. Foto: Radim Palus a autorkaJ

V

  

Komentáře