Strakova akademie zezadu

Na tomto pozemku prý pramenila léčivá voda. Taky tu sídlili jezuité a byla zde prý i tančírna pochybné pověsti a později nemocnice Červeného kříže. Ale ještě dřív, za vlády Rudolfa II., tu jeho lékař Jakub Horčický z Tepence zřídil bylinkovou zahradu a u vrat prodával "lektvaře a vodičky".


Nevím, zda to byla stejná vrata, kterými projdete - bůhví proč kontrolním rámem - do této zahrady i dnes. Ale jen teď v srpnu a jen v sobotu od 10 do 18 hodin. Úřad vlády, který sídlí v budově Strakovy akademie, to takto povolil.

Akademie hraběte Straky vychovávala a vzdělávala mladou generaci nemajetných šlechtických rodů. Budova stojí na čtyřech tisících čtverečních metrech a zahrada, kterou vybudoval František Thomayer, má 17 tisíc čtverečních metrů. Při její návštěvě ovšem uvidíte  a můžete si projít jen malou část - tu, na kterou se díváte skrz mříže z vltavského Kosárkova nábřeží.

Tuto bronzovou skulpturu (autorem je Adam Fejfar) věnovalo Úřadu vlády Velvyslanectví Italské republiky v ČR ke 100. výročí jeho působení v ČRNová úprava zahrady - projekt částečně  financovaly fondy EU - například řešila problematiku vsakování dešťové vody. Voda z nepropustných povrchů rychle odtéká - že bychom konečně "objevili Ameriku" a začali přemýšlet?? Budova navíc stojí v povodňovém pásmu a Vltava není klidná řeka, o tom jsme se před pár lety přesvědčili.

Zahrada prý nebude sloužit jen reprezentačním účelů a mohla by být otevírána i pro veřejnost a bude umožňovat i instalaci mobilních výstav.


Když jsem si prohlédla zahradu, a na to stačila chvilka, nejvíc se mi líbila socha Kleopatry neznámého autora

A při pohledu na náš Úřad vlády jen doufám, že tam už nebude vládnout někdo podobný, kdo řekl, že špinavé peníze a globální oteplování neexistují a jehož názorům stále někteří novináři dávají prostor ve svých minutách a řádcích. A taky bych byla ráda, kdybychom si teď nezvolili člověka, který se dnes předvádí po republice v obytňáku a svými slovy a činy nám dělá ostudu před civilizovaným světem.

Komentáře