I po transplantaci jezdí na kole

Plánoval si, že pojede na kole z Číny do Nepálu, ale najednou se zdálo, že mu intenzivní trénink nedělá dobře. Zjistilo se jakési malé poškození srdce, ale... Tomášův příběh vlastně začal už v jeho 18 letech, kdy se při prohlídce v rámci odvodu lékařům něco nezdálo, ale na kardiologii tehdy na nic nepřišli. 

V roce 2017 se jednoho rána vzbudil s otoky nohou a s dýchacími potížemi: 

"Byl jsem pracovně v Holandsku, ale rychle jsem se vrátil domů. Zjistili mi vážné srdeční selhání a implantovali mi ICD, tedy kardiovelter-defibrilátor, který umí zastavit velmi nebezpečné srdeční arytmie."

Tomáš mohl opět pracovat, jezdit na kole a vlastně neměl žádná omezení. Lékaři v Centru pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání při I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně jej pravidelně sledovali, protože mohl být kandidátem pro transplantaci srdce.


Jeho zdravotní situace se opět výrazně zhoršila v polovině loňského roku, nemohl dýchat, byl zavodněný a dusil se. Naživu zůstal díky mechanické podpoře srdce, protože jeho vlastní už téměř nepracovalo. 

Mohl opět jezdit na milovaném kole - nechal si ušít speciální tričko, do kterého schoval baterie napájející srdeční podporu. A letos v červnu se dočkal, po pár hodinách po výzvě z nemocnice už ležel na sále připravený na transplantaci srdce. 

Vše proběhlo bez komplikací, okamžitě se cítil dobře - dokonce chtěl okamžitě dokončit práci na nové terase. 👨👨

Ví, že bude muset stále užívat imunosupresiva, aby se organismus nezačal novému cizímu orgánu bránit, ale - krátce po dovolení lékařů zase jezdí na kole!

U nás se každý rok uskuteční na 200 transplantací srdce, rozhodujícím faktorem pro její možnost je biologický věk.

Stoupající počty lidí, kterým selhává srdce, má na svědomí víc faktorů - obezita a špatné stravovací návyky s důsledkem vysokého cholesterolu v krvi a postupného zanášení cév, nedostatek pohybu, kouření - a také pandemie covidu, kdy se lidé i při potížích báli jet do nemocnice a přecházeli zřejmé příznaky.

Každý z nás má ve svých rukou snížení rizika kardiovaskulárních chorob - u nás jsou preventivní prohlídky plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Foto: pixabay a archiv

Komentáře