Chrápání může být nemoc

Nejvíc ohroženi jsou muži ve středním a vyšším věku - a až 80 procent osob o nemoci neví. Prostě JEN chrápe. Neléčené příznaky mohou vyústit v závažné zdravotní komplikace.

Kromě chronické únavy a špatné koncentrace hrozí pacientům i vyšší riziko mikrospánku, a také kardiovaskulární, metabolické a další zdravotní komplikace včetně srdečního selhání. Mluvíme o nemoci, která se jmenuje spánková apnoe.

Typické příznaky

Jsou to situace, kdy opakovaně dochází k dílčímu či úplnému uzávěru dýchacích cest v oblasti kořene jazyka a měkkého patra. Důvodem je kolaps zmnožených tkání, nejčastěji způsobený ukládáním tukových částic při nadváze či obezitě. Onemocněním trpí zhruba 10 procent populace. Rozeznat jej lze podle několika příznaků, nejtypičtějším je však hlasité chrápání se zástavami dechu. Může se projevit i neklidným spánkem, častým buzením s nucením na močení nebo pocením uprostřed noci. 


Pacienti si někdy stěžují i na potíže s usínáním. Kvůli nekvalitnímu spánku ráno často trpí bolestí hlavy, stěžují si na sucho v ústech, cítí se nevyspalí, neodpočatí a hůře se soustředí. K problémům se dále mohou přidružovat i poruchy paměti.

„Pacienti se syndromem spánkové apnoe se v důsledku opakovaných zástav dechu neustále ,dusí‘, což vede k celé řadě patologických dějů v těle, které jsou zakončeny krátkou probouzecí reakcí,“ vysvětluje neurolog MUDr. Martin Pretl, CSc.Nejrizikovější skupinou spánkové apnoe jsou muži ve středním věku a vyšším věku.“

Vyšetření i změna životního stylu pomohou

Nejspolehlivějším způsobem, jak nemoc odhalit, je preventivní vyšetření. Cena se obvykle pohybuje kolem 2000 Kč, ale vyšetření může být hrazeno i ze zdravotního pojištění. Spánkovou apnoe ale může diagnostikovat i praktik. 

U lehčích forem nemoci stačí ke zlepšení jen změna životního stylu; pacientům se doporučuje především snížit tělesnou hmotnost, přestat kouřit a dodržovat pravidelný spánkový režim. Střední a těžké formy spánkové apnoe vyžadují složitější léčbu pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP). Té je dosaženo za pomoci speciálního přístroje, který během noci zajišťuje průchodnost dýchacích cest.

Přijít včas se vyplatí

Více než polovina pacientů přichází až v období středně těžké nebo těžké fáze choroby. Ta pak vyžaduje léčbu přetlakem v dýchacích cestách, a riziko přidružených onemocnění je tak logicky vyšší. Jsou to například kardiovaskulární onemocnění - hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční nebo arytmie, může jít i o metabolická onemocnění, především cukrovka 2. typu. 

Mikrospánek může v případě nehody končit i fatálně, protože je častou příčinou dopravních nehod.

Nejúčinnější prevencí spánkové apnoe je zdravý životní styl – pestrý a vyvážený jídelníček a dostatek fyzické aktivity – zpočátku stačí alespoň 30 minut denně. Doporučuje se přestat s kouřením a užíváním léků, které podporují nespavost. Nevhodná je i konzumace alkoholu. K lepší kvalitě spánku samozřejmě pomáhá správná spánková hygiena včetně investice do kvalitnějších lůžkovin. První základní doporučení je v podstatě jednoduché – spát na boku, ne na zádech.

Ilustrační foto: archiv a pixabay

 

  

 

Komentáře