Nemoci naší civilizace

Mnoho neurologických nemocí, kterých v posledních letech výrazně přibývá, se projevuje poruchami řeči. Mohou vznikat pozvolna, například  u Alzheimerovy choroby, jako změny jejího obsahu, u Parkinsonovy nemoci začne být  slovní projev tichý a monotonní. Pokud se řečová porucha objeví náhle, obvykle je to příznak cévní mozkové příhody - mrtvice.U nás v současné době žije asi 100 tisíc nemocných s Akzheimerem, až 50 tisíc osob s Parkinsonovou chorobou a dalších téměř 10 tisíc lidí s některou formou neurodegenerace. Cévní mozkové příhody ročně postihnou asi 25 tisíc lidí. 

"Jednou z příčin vzestupu těchto chorob, a to i u mladších věkových skupin, může být i vliv toxických látek vyskytujících se v našem životním prostředí," tvrdí prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.Vděk ve Viole

11. listopadu uvedlo populární pražské divadlo hru francouzské prozaičky Delphine de Vigan hru Vděk. Hlavní hrdinka Michelle, kterou skvěle ztvárnila Klára Cibulková, trpí afázií. Pracuje jako korektorka, ale najednou zjišťuje, že jí začínají unikat slova i jejich význam. Špatně je zaměňuje nebo dokonce vynechává, ale svůj handicap si přitom uvědomuje.

Jak se na tuto roli připravovala? Navázala kontakt s Klubem afasie a navštěvovala jejich skupinu, aby viděla, jak se nemoc projevuje: 

"Je to nepředstavitelné - najednou nemůžete mluvit, ale přitom vám to myslí, slova máte prakticky na jazyku, ale nejde to ven. Izolace, deprese..."

Klára Cibulková (další roli dostala Anna Kameníková - obě na snímku) k tomu říká: 


"Je to o odcházení z tohoto světa, a hlavní hrdinka hledá a chce, dokud je to možné, poděkovat lidem, kteří jí kdysi zachránili život."


Scénář vznikal ve spolupráci s psychology a neurology. Jedním z nich byl MUDr. Filip Růžička, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (na snímku).

Komentáře