Co souvisí s demencí?Odborníci stále přicházejí s novými objevy. V souvislosti s demencí a s obávanou Alzheimerovou chorobou objevili, že významně souvisí s nemocí, kterou má ve vyšším věku (ale nejen v něm) většina z nás.

Demence vzniká v důsledku degenerativních změn v mozkové tkáni.  Příznakem je postupná ztráta duševních schopností - paměti, schopnosti porozumění, orientace, správných řečových schopností, mění se sociální schopnosti i emoce. Demence postihuje přibližně 17 procent seniorů ve věku 75 až 85 let, v ještě vyšším věku se nemoc týká až třetiny osob. 

„Arteriální hypertenze zvyšuje riziko cévních mozkových příhod, ale má i negativní účinky na mozek; urychluje jeho degenerativní procesy a rozvoj demence včetně Alzheimerovy choroby,“ tvrdí prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., z Centra kardiovaskulární prevence 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. “ 

Hypertenzi neboli vysoký tlak máme tehdy, pokud při měření máme opakovaně vyšší krevní tlak, to znamená v hodnotách nad 140/90 mm Hg. Potom už máme vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako je cévní mozková příhoda, ischemická srdeční choroba, srdeční selhání a samozřejmě infarkt. 

V České republice umírá každý rok více než 50 tisíc nemocných s kardiovaskulárními chorobami, z tohoto počtu asi 7500 osob na cévní mozkovou příhodu. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou tato onemocnění i v celé Evropě.

U nás mortalita spojená s těmito nemocemi klesá, ale rok 2020 - v souvislosti s epidemií covid-19 – tento stav zhoršil. Bylo to nejen důsledkem tohoto onemocnění, ale i tím, že řada nemocných z obavy před nákazou zanedbala preventivní prohlídky.

Hypertenze je riziko

Odborné studie dokazují, že u osob, které trpěly hypertenzí od mládí (a o této nemoci mnoho mladších jedinců neví), se objevují  poškození tepen, hypertrofie levé komory a další změny. A dokonce i určitá poškození mozkové tkáně. Hypertenze ve středním věku zvyšuje riziko poškození bílé i šedé mozkové hmoty a riziko vzniku demence se zvyšuje až o 60 procent.


„Pokud je hypertenze správně léčena, prognóza pacientů je výrazně lepší,“ tvrdí dr. Cífková. Odborníci jsou dokonce přesvědčeni o tom, že je ideální snížit tlak pod 120 mm Hg.

Léčení včas

Obvyklé rady, které zdůrazňují změnu životního stylu, mají význam pro pacienty s krevním tlakem pod 150/95 mm Hg a bez známek orgánového postižení nebo kardiovaskulárního onemocnění. V každém případě záleží na posouzení lékaře, třeba při preventivní prohlídce, zda už je čas nasadit léky. Cílové hodnoty by se mladších nemocných, tj. do 64 let, měly dostat pod 130/80, u starších do 79 let pod 140/80 mm Hg i nižší. A to zejména u pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu. 

Včasné léčení vysokého tlaku je tedy i prevencí před nevratnými změnami mozkové tkáně.

(Podle Medical Tribune č. 1/2024)

Foto: pixabay a archiv


Komentáře