Tip na výlet: Kounická stezka

Kounice najdete poblíž Českého Brodu. Je to původně větší vesnice se zámečkem, bohužel ve velmi špatném stavu, a hospodou na návsi, ovšem s množstvím nových domů, ukrajujících prostor bývalých polí a luk.


Příroda je tam krásná, zajeďte si na výlet a projděte si Kounickou cestu. Začíná na návsi a prochází nejdřív okrajovými ulicemi, loukami podél potoka, a pak lesními a polními cestami.

Pokud projdete všemi 12 zastávkami s informačními panely, ujdete asi 7 kilometrů.
https://mapy.cz/zakladni?x=14.8444900&y=50.1127246&z=14&source=base&id=2130531

Trasa vede zdánlivě obyčejnou krajinou částečně podél Kounického potoka, ale objevíte tu mokřady s hnizdišti ptáků, starý třešňový sad i paleontologické naleziště, kapličku v lese (na snímku) i starobylý špejchar; patřil obci Týnice, která zanikla za třicetileté války. 


Díky informacím na panelech se dozvíte třeba o významu mrtvých stromů, o broukovištích i o pravěkém osídlení ostrohu. I mnozí dospělí možná netuší, že tu pracoval Kašpar Maria, hrabě ze Šternberka.

Pokud vezmete na výlet vnoučata ve sportovním kočárku, musí být sucho a tlačící by měl být v poměrně dobré kondici - občas je to do kopečka (ale pak zase z kopečka). Ale dá se to.
Komentáře