Voucher nebo peníze?

Chystali jste se na dovolenou do zahraničí a koronavirus vám překazil plány? Máte možnost se rozhodnout, co se zaplacenou zálohou. Změny se týkají zájezdů s termínem od 20. února do 31. srpna 2020.

Parlament schválil návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Zákon zavádí několik novinek, jejichž cílem je zmírnit dopady pandemie na sektor cestovního ruchu, ale zároveň nepoškodit zákazníky. Novinkou je zavedení takzvané ochranné doby a vydávání poukazů na jiný zájezd, které je možné nabízet klientům místo vrácení peněz za zrušený zájezd. Pokud dojde v tomto období ke zrušení zájezdu z důvodu mimořádných či neočekávaných okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit zákazníkovi poukaz na jiný zájezd nejméně v hodnotě původního zájezdu. Vystavené poukazy budou rovněž pojištěné pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Po dobu trvání ochranné doby zákazník nebude mít možnost požadovat vrácení peněz za zrušený zájezd. Po předložení vystaveného poukazu je však oprávněn požádat cestovní kancelář o nabídnutí náhradního zájezdu ve stejné nebo vyšší kvalitě. Pokud mu cestovní kancelář nevyhoví a zájezd do 30 dnů neposkytne, musí zákazníkovi vrátit peníze.

Pokud zákazník nepožádá cestovní kancelář o náhradní zájezd nebo nevyužije její nabídky jiného zájezdu, vrátí mu cestovní kancelář veškeré uhrazené platby, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. To znamená až do 14. září 2021.

Na určité skupiny zákazníků se vztahují výjimky, které jim umožní poukaz na zájezd odmítnout, a cestovní kancelář jim pak musí vrátit peníze. Mezi tyto skupiny patří například osoby se zdravotním postižením, uchazeči o zaměstnání, těhotné ženy, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let nebo osamělí rodiče pečující o nezaopatřené dítě.

(Podle dTestu)Komentáře