Stalo se před 420 lety

V místech poblíž pražské Národní třídy se od. 8. do 12. června roku 1600, prý za velkého shromáždění slavných a učených mužů, vědychtivých a vzdělaných měšťanů, prováděl Jan Jessenius první pitvu.

Pražská lékařská fakulta byla od dob husitských válek v úpadku a výuka téměř neprobíhala. Kdo chtěl tehdy studovat medicínu, musel do ciziny. I Jessenský studoval v Německu a v Itálii, a při pitvě se údajně projevil jako dokonalý znalec anatomie.První pitvané tělo patřilo zločinci odsouzenému ke smrti oběšením a o průběhu pitvy vydal Jessenský knihu. V další publikaci se věnoval chirurgickým postupům, které do té doby prováděli nikoli lékaři, ale pouze lazebníci. Popsal tu i své nabyté znalosti z italské Padovy - přikládání dlah, obvazování, dokonce odstraňování močových kamenů nebo šedého zákalu! Už tehdy, představte si...

Jesseniovi se nepodařilo obnovit výuku lékařství na pražské univerzitě a až za 150 let poté se některá těla zemřelých předávala lékařské fakultě.
Jan Jessenius byl sice zvolen rektorem univerzity, ale zakrátko, po bitvě na Bílé hoře, byl nařčen z protihabsburského spiknutí a jako jednomu z 27 českých pánů mu kat Mydlář na Staroměstském náměstí setnul hlavu.
Někdy ti nejchytřejší z nás špatně skončí. Bohužel.

(Tento obraz Jana Jessenia je majetkem pražského Anatomického ústavu.)

Komentáře