Nejčastěji děláme 4 chyby

Moderním způsobem léčení některých vážnějších nemocí dýchacího ústrojí jsou léky, které nepolykáme, ale inhalujeme. Když to umíme správně, dokážeme svou nemoc udržet pod kontrolou a (téměř) normálně žít.


Čtete návody jako takové, a příbalové letáky? Pokud patříte k mé skupině lemplů, co návody nečtou a celý život se diví, tak si teď výjimečně přečtěte, jak se opravdu bez chyb používá inhalátor.

Nejčastěji prý děláme čtyři chyby

První: Zhluboka nevydechneme před tím, než inhalátor vložíme do úst. Správným vydechnutím si vytvoříme v plicích prostor pro následující hluboké vdechnutí léčivé látky.

Druhá: Ihned po hlubokém nádechu látky v inhalátoru nezadržíme dech na aspoň 5, ale lépe až 10 vteřin, aby měl lék dost času usadit se v plicích. 

Třetí: Při vydechování nevyjmeme inhalátor z úst. 

Čtvrtá: Náústek inhalátoru dostatečně nesevřeme rty, takže léčivo uniká kolem.


Jakou chybu děláte vy? Já přiznávám číslo 2, protože jsem stále v běhu😊.

Informace o správném používání inhalátoru si ještě můžete ověřit na www.mujinhalator.cz,

Víte, že astma má asi 14 procent obyvatel EU? A mnozí další tuto nemoc mají, ale neví o tom. Myslí si, že je to prostě jen stářím...

Od září znovu

Nádech, výdech - už jsme o tom psali - se nám ve vnitřních prostorách zkomplikuje rouškou. A ti z nás, kteří zakašlou kvůli alergii, astmatu nebo CHOPN, budou v klatbě. Mají ho? Koronavirus? Možná by pomohlo nějaké označení - placka s nápisem - kašlu, protože jsem alergik?

Foto: Pixabay a archiv Havas

Komentáře