Hlídejte si svůj cholesterol

Cholesterol je důležitá součást všech buněk v těle. Tvoří se v játrech, navíc je přijímán i potravou v tucích. Velké množství tzv. zlého cholesterolu vadí srdci a cévám, ale je také – podle nejnovějších poznatků – rizikem onemocnění covidem.

 


Opakování: V krvi rozlišujeme několik typů cholesterolu

•LDL (tzv. „špatný“ cholesterol) transportuje cholesterol z jater do cév. Při jeho nadměrném množství dochází k nežádoucímu usazování do cév a k ateroskleróze.

•HDL (tzv. „hodný“ cholesterol) transportuje naopak cholesterol z cév do jater a tam jej využívá k tvorbě hormonů, žlučových kyselin a vitaminu D, potřebného pro stavbu kostí.

•Triglyceridy se podílejí na hladině celkového cholesterolu v krvi. V lidském těle přenášejí tuky z potravy a zároveň slouží jako zdroj energie.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta I. interní kardiologické kliniky FN a UP v Olomouci, je jedním z našich nejlepších odborníků na srdeční a cévní nemoci. Odpověděl nám na několik otázek:

Pane profesore,jakou hladinu cholesterolu by měl mít mladší zdravý člověk? V poslední době se dost často mluvilo o tom, že vyšší hladina cholesterolu příliš nevadí…

„Obecně platí, že každý člověk by měl znát aktuální hodnoty nejen celkového cholesterolu, ale především LDL cholesterolu (je to tzv. špatný cholesterol), ale i dalších hodnot lipidového spektra a průběžně si je hlídat. Jedná se tzv. primární prevenci. Pro mladé zcela zdravé jedince je podle současných platných doporučení vhodná hladina LDL cholesterolu do 3.0 mmol/l, u rizikových pacientů pak výrazně nižší.

V nejbližších dnech budou na letošním sjezdu Evropské kardiologické společnosti prezentována nová doporučení, která cílové hodnoty ještě zpřísní.“

Při dědičném zatížení, tedy při infarktu nebo cévní mozkové příhodě v rodině, by měla být hladina cholesterolu nepochybně nižší…

„U nemocných po již prodělaném infarktu myokardu, u pacientů s cukrovkou a obecně u jedinců ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku (tzv. sekundární prevence) by hladina LDL cholesterolu měla být optimálně < 1.4 mmol/l. Tento cíl je jistě velmi ambiciózní, nicméně v současné době existují kromě statinů nové moderní léky a řada dalších nových dalších je předmětem výzkumu. Nové léky mohou odborníci předepisovat na základě tzv. platných úhradových kritérií a jsou dostupné pro všechny indikované pacienty v ČR.“

Existují ještě jiné nemoci, při nichž je třeba si cholesterol hlídat?

„Určitě ano; kromě infarktu a cévní mozkové příhody jsou to všechny další komplikace aterosklerotického postižení tepen – od stabilní ischemické choroby srdeční přes aneurysma aorty, zúžení krkavic, sníženou funkci štítné žlázy, diabetes, chronické onemocnění ledvin a v celé řadě dalších případů."

Hypercholesterolémií mohou trpět i mladí, jinak zdraví a štíhlí jedinci. Významnou roli zde zřejmě má genetická zátěž?

„V takto postižených rodinách se vyskytují úmrtní na kardiovaskulární onemocnění i ve velmi mladém věku. Jedná se o tzv. familiární hypercholesterolémii, na kterou je vždy potřeba v takovýchto situacích myslet a pacienta vyšetřit ve specializovaných centrech, která jsou dostupná napříč celou republikou. Moderní léčba, která je k dispozici a je hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, významně zlepší prognózu těchto pacientů a samozřejmě i kvalitu jejich života."

 

Nová informace: cholesterol a covid

Vysoká hladina cholesterolu trápí až 80 procent dospělé populace v Česku.

„Nepřímo se ukazuje, že ten, kdo měl nízké hodnoty cholesterolu, byl lépe chráněn před koronavirovou infekcí. Covid se totiž do buňky dostává prostřednictvím receptorů, ty ale potřebují cholesterol. Když ho měl člověk v krvi méně, infekce se do buňky dostávala hůře,“ vysvětluje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti.

Foto: archiv a autorka

 

 

Komentáře