Nádorové prostředí je jako město

Můžeme si šíření této nemoci představit jako město - možná jako pomalejší nebo rychlá cesta od centra ulicemi, domy, uličkami... Všichni se nemoci obáváme, ale dobrou zprávou je, že pokud přijdeme včas, téměř vždy se vyléčíme. 


I rakovina vaječníků už dnes přestává děsit. Ročně se o tomto onemocnění u nás dozví téměř tisícovka žen, a mnohé z nich netuší, že příčinou nemoci jsou geny; genetická mutace (v jednou z BRCA genů)  způsobuje až třicetkrát vyšší riziko karcinomu vaječníků a také desetkrát větší u rakoviny prsu.

Genetické testy


Prof. MUDr. David Cibula, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze k tomu říká:

"Nosičky těchto genů se mohou díky preventivní operaci nemoci zcela vyhnout, anebo mají díky pravidelnému sledování šanci na její včasný záchyt. Nádory vejcovodů, z nichž se pak nemoc šíří do vaječníků, rostou roky. Je tedy naprosto zásadní, aby byly všechny ženy s touto nemocí geneticky vyšetřeny a aby v případě pozitivního nálezu byli na přítomnost mutací otestováni i přímí příbuzní. "

Genetické vyšetření je velmi náročné a nelze je udělat preventivně všem. K odhalení vrozených nádorových predispozic jsou kromě uvedených pacientek i některé přesně definované nemocné například s karcinomem prsu nebo slinivky, muži s karcinomem prsu (ano, i u mužů se může objevit), a doporučuje se i u zdravých osob, v jejichž rodině se objevuje větší výskyt nádorových onemocnění.

Léčení prakticky ihned

"V našem Onkogynekologickém centru umíme díky šetrnému ultrazvuku odhalit i ty nejmenší zhoubné útvary a rychle - do 48 hodin - zahájit léčbu," říká prof. MUDr. Daniela Fišerová, Ph.D. (na snímku vlevo). Kombinace operace, chemoterapie a biologické léčby dokáže mnoho žen zcela vyléčit. 


"Do běžné praxe se brzy dostanou nové léky, například velmi nadějné PARPi inhibitory," doplňuje MUDr. Roman Kocián, Ph.D. (na snímku vpravo).

Většina léků je hrazena pojišťovnami.

Foto: pixabay a autorka

Komentáře