Čeho se nejvíc bojíme?

Už tři tisícovky pacientů a zájemců - vyplnilo jednoduchý on line dotazník, který upozorňuje na preventivní prohlídky. Nezapomínejte na ně, mohou vám zachránit život.

Zjistilo se, že ženy (odeslaly 2120 dotazníků) daleko víc než muži myslí na prevenci. Muži se obvykle začnou o své zdraví zajímat až v případě, když objeví první příznaky nemoci.

Možná si vzpomenete, že dřív chodily poštou pozvánky na preventivní vyšetření; dnes se počítá s vyspělostí každého z nás - a  sestřičky v ordinacích mají spoustu jiné práce než lepit známky na obálky. A nakonec stejně to byla často marná práce.

Raději zbytečně než pozdě

Čeho se nejvíc bojíme? Nejvíc asi rakoviny. Lékaři dnes umějí řadu případů vyléčit, pokud ovšem pacient přijde včas. Některé typy tohoto onemocnění se bohužel dlouho neprojeví žádnými příznaky, a tak je prognóza velmi nejistá, ale mnoho typů nádorů je dobře léčitelných. 


Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (na snímku), přednosta  Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK upozorňuje na skutečnost, že ve výskytu rakoviny tlustého střeva jsme na předním místě na světě, především proto, že se lidé stále stydí jít k lékaři:

"Loni absolvovalo příslušné preventivní vyšetření - kolonoskopii - jen 29 procent populace. Riziko nemoci stoupá od 45 let věku. Přijďte," říká pan profesor, "raději zbytečně než pozdě."

Výrazně se možnosti léčby posunuly u rakoviny plic, i když stále platí, že až 80 procent případů lékaři objeví v pokročilém stadiu. U tohoto typu onemocnění se potvrdila účinnost protikuřáckých opatření a například u mužů se díky tomu počet nemocných snížil. 

Očkování i proti karcinomu

I u karcinomů, které postihují pouze ženy, došlo k výraznému posunu a úspěchům při léčení. 


Prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. (na snímku), přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN  a 1. LF UK, k tomu uvádí:

"Pokud zkombinujeme očkování proti HPV infekci s pravidelnými kontrolami, ženy se nemusejí obávat rakoviny děložního hrdla. Rakovinu dělohy umíme odhalit včas, kdy se dá dobře vyléčit. U karcinomu vaječníků je situace složitější, ale značná část tohoto typu nádoru vzniká na základě dědičné mutace, a tak můžeme ženám z těchto rodin ve vhodné době nabídnout preventivní odstranění vaječníků."

Prof. Cibula doporučuje dotazník VFN, který všem zájemcům objasní, jaká vyšetření jsou pro každého konkrétního jedince žádoucí. Najdete jej na: https://dotaznik.vfn.cz/prevence/

Foto z tiskové konference


Foto: pixabay a autorka

Komentáře