Léto a nemocné srdce

Vysoké teploty, těžký vzduch, intenzivní sluneční paprsky – to není nic pro lidi s nemocným srdcem, ale ani pro osoby vyššího věku.

Lidé s onemocněním srdce by měli omezit pobyt v prostředí s teplotními extrémy, a to platí i pro horké letní dny, zvláště na přímém slunci. Vysoké letní teploty také vedou ke zvýšeným ztrátám tekutin pocením, a je proto třeba dbát na dostatečnou hydrataci,“ radí prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., předseda České kardiologické společnosti.

Alkohol není hydratace

„Rozhodně není vhodné hasit žízeň alkoholickými nápoji. Nápoje s vyšším obsahem alkoholu, a platí to i o silnějších pivech, tekutiny nenahradí. Alkohol je pro srdce nebezpečnou látkou, která zhoršuje jeho funkci a zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu,“ varuje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, místopředseda ČKS.

I s procházkami opatrně

V horkých letních dnech může velkou námahu představovat i krátká procházka – lidé s nemocným srdcem by to s fyzickou aktivitou neměli přehánět:

„Větší fyzické výkony je jednoznačně lepší odložit na chladnější dny. Pokud kardiaci vyrazí v létě například k moři, měli by před polednem z pláže odejít a vrátit se až odpoledne,“ upozorňuje prof. Linhart. 

Nezapomeňte na léky, klimatizace jen trochu

Nejdůležitější zásadou, kterou by měl dodržovat každý kardiak, je pravidelné užívání předepsaných léků. Vítanou pomocí v tropických teplotách může být i klimatizace, nicméně experti ji doporučují používat s rozvahou; prudké změny teplot totiž cévní a srdeční systém velmi zatěžují. Automaticky chladit interiér vozu na 21 °C, když venku panují pětatřicítky, tedy není dobrý nápad, podobně jako přechlazování místností. To může kromě rýmy a ucpaných dutin přivodit i vážnější problémy.

„Našim pacientům, zejména těm, kteří trpí vleklým srdečním selháváním, může rychlé střídání teplot stav rychle zhoršit,“ doplňuje prof. Linhart. Doporučuje proto, aby rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nebyl větší než 5–7 °C.

Do ciziny s informacemi o zdravotním stavu

Pokud pacienti s nemocným srdcem cestují do zahraničí, měli by podle odborníků brát v potaz i kvalitu místního zdravotnictví. Zároveň by měli být připraveni na situaci, že budou muset lékaři svůj stav vysvětlit, a mít proto s sebou papír s alespoň základními informacemi o svém onemocnění a užívaných lécích, nejlépe v angličtině.

„Samozřejmostí by mělo být dobré cestovní pojištění. Spoléhat na proplacení výloh ze základního zdravotního pojištění se nevyplácí, částky účtované v zahraničí za péči často přesahují úhrady našich pojišťoven, někdy i několikanásobně, “ varuje prof. Linhart. 

Souhrn: 5 pravidel pro nemocné srdce

J Vyvarujte se teplotních extrémů, pobývejte ve stínu ve vzdušném oblečení, dostatečně pijte (ne alkohol)

J Klimatizaci zapínejte s rozvahou, a to jak v autě, tak doma - rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou nemá být větší než 5–7 °C.

J Pokud jedete mimo republiku, vezměte si sebou informaci o své nemoci, nejlépe v angličtině (pro případ nenadálého zhoršení stavu), pamatujte i na dobré cestovní pojištění

J Nepřehánějte to s fyzickou aktivitou, při pobytu např. u moře buďte na pláži jen ráno nebo

J Nezapomeňte si doma své léky

Ilustrační foto: pixabay

 

 

Komentáře