Miminko a transplantace srdce? V Motole ano!

Stěžujeme si na nedostatek některých léků, lékaři si stěžují na přesčasy, mladí lékaři odcházejí za hranice. Ale ani ve většině vyspělých zemí stále ještě nemají tak šikovné odborníky jako u nás.Lékaři Fakultní nemocnice v Motole úspěšnou transplantovali srdíčko čtyřměsíčnímu miminku  kardiomyopatií. Umíte si představit, jak jsou velké" cévy, tepny a samotné srdce tak malého človíčka? Jak složitá musí být práce lékařů na operačním sále?

Zdravotní obtíže začala mít malá pacientka brzy po narození. Objevily se problémy s pitím, se špartným dýcháním. Lékaři diagnostikovali závažnou formu kardiomyopatie - onemocnění, kdy chybně vytvořené srdeční svalové buňky neumožňují srdci plnit funkci pumpy a to selhává. V tomto případě šlo o mimořádně rychle postupující onemocnění.

Stav dítěte se velmi rychle zhoršoval. Musely být podporovány životní funkce - nejprve dýchacím přístrojem a léky, později napojením na mechanickou srdeční podporu.Tu měla malá pacientka více než měsíc před transplantací.

Použití speciálního systému bylo nezbytné

Při odběru dárcovského srdce byl u dítěte poprvé použit speciální systém, který zajišťuje tzv. statickou hypotermii, komunikuje po celou dobu transportu s určeným týmem prostřednictvím mobilní aplikace. Tam se zobrazují údaje o teplotě, ischemickém čase i poloze a udržuje konstantní teplota v rozsahu 4-8 °C. To je považováno za klíčový faktor pro zachování nejvyšší kvality dárcovského orgánu a zlepšení výsledku transplantace.

Zcela nový systém Paragonix SherpaPak, který zvyšuje ochranu dárcovského orgánu a prodlužuje tak dobu, po kterou může být orgán použit, nám umožnil provést vzdálený odběr bez nutnosti převozu dárce do naší nemocnice. Tak tomu bylo při předchozích transplantací u dětí na mechanické podpoře. I tak byla ale nutná přesná časová koordinace týmu provádějícího odběr orgánu s týmem Dětského kardiocentra, který prováděl samotnou transplantaci,“ říká  MUDr. Petr Bukovský, kardiochirurg Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Osmihodinová operace

Tým odborníků složený z kardiochirurgů, anesteziologů a pracovníků mimotělního oběhu, musel během operace nejprve odpojit stávající mimotělní mechanickou srdeční podporu, následně odstranit celé nemocné srdce a poté našít a spustit srdce dárcovské. Celá operace trvala více než 8 hodin.

„Transplantace srdce u tak malého dítěte, které je ještě napojeno na levostrannou mechanickou srdeční podporu, vyžaduje složitou logistiku celého transplantačního odebírajícího týmu a koordinačního centra. Operace byla úspěšná a doufáme, že pacient dobře zvládne pooperační průběh,“ doufá MUDr. Žaneta Bandžuchová, kardiochiruržka Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Prognóza je příznivá

V současné době je čtyřměsíční pacientka stále hospitalizována na kardiologickém oddělení Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol a úspěšně se zotavuje. Nenastanou-li komplikace a nedojde-li k odhojení darovaného srdce, je dlouhodobá prognóza příznivá.

Přes všechny problémy s nedostatkem léků, s přesčasy lékařů a další musíme říci, že úroveň naší medicíny a skvělých lékařů dosahuje v řadě oblastí světových úspěchů. Například v dětské medicíně.

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince od fetálního období do 18 let věku. Podílí se rovněž na diagnostice a léčbě dospělých s vrozenými srdečními vadami.

Ilustrační foto: pixabay


Komentáře